Kontakte

Kontakte

NA GJENI

TIRANË
Rruga e Durrësit, ora 07:00 – 23:00
Rruga Bardhyl (kryqëzimi me 4 Dëshmorët), ora 07:00 – 23:00
Rruga Marko Boçari (Tirane e Re), ora 07:00 – 23:00

FIER
Lagja Liri, Pallati Sharra, Pedonale, ora 07:00 – 23:00
Lagja Kongresi Përmetit, Pallati Mërtiri, Pedonale, ora 07:00 – 23:00
Lagja konferenca e Pezës, Pedonale, ora 07:00 – 23:00

NA NDIQNI