KUSHTET E PËRDORIMIT dhe e drejta e autorit

E drejta e autorit

 

 

KUSHTET E PËRDORIMIT
Mirë se vini në faqen e internetit të Harli Kafe. Faqja e internetit Harli Kafe ( “Website”) është dhënë për ju sipas kushteve të mëposhtme të përdorimit. Harli Kafe në çdo kohë mund të rishikojë kushtet e përdorimit nga përditësimi ne këtë web faqe. Duke hyrë, lundruar ose duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni dhe bini dakord me kushtet e perdorimit për të, pa kufizim ose kualifikim.

E DREJTA E AUTORIT
Teksti, imazhet, të dhëna, audio dhe video klipe, dhe përmbajtje të tjera në faqen e internetit ( “materialet”) janë të mbrojtura nga copyright dhe mund të mbulohen nga kufizime të tjera. Harli Kafe, dhe palët e treta përkatëse, vetë dhe shprehimisht rezervojmë të gjitha të drejtat, duke përfshirë edhe të drejtën e autorit, në tërësi dhe pjesërisht, në të gjithë botën, në materialet në faqen e internetit. Faqja e internetit, dhe materialet që gjenden në të, mund të përdoret vetëm si e parashtruara në këto Kushtet e Përdorimit ose duke marrë leje me shkrim të qartë nga Harli Kafe dhe / ose të drejtave të autorit apo të drejtave të tjera të mbajtësit përkatës. Çdo përdorim i paautorizuar ose modifikimi i materialeve në faqen e internetit mund të shkelin ligjet e autorit, ligjet “e markës”, ligjet e privatësisë dhe publicitet, kontratë, si dhe rregulloret e komunikimit dhe statutet dhe ligjet tjera të aplikueshme. Harli Kafe rezervon të gjitha të drejtat dhe mjetet juridike në dispozicion sipas ligjit në fjalë, rregullat dhe statutet.