Shërbimet

SHPËRNDARJA E KAFES

Shpërndarja e kafes Harli realizohet në kohë në ambientet tuaja, kudo që ndodheni.

servisi

Ofrojmë servis total në ambientet tona për të gjithë llojet e ekspreseve të kafes.

Asistencë

Ofrojmë zgjidhje për të gjitha problemet që mund të lindin me makinat dhe mullinjtë e kafes.

ASISTENCË TEKNIKE

Për të siguruar një bashkëpunim sa më të ngushtë dhe produktiv me klientët tanë, kompania ka menduar ngritjen e një rrjeti të gjerë shërbimesh. Kështu klientëve u mbulohet asistenca teknike nga një strukturë efiçente dhe dinamike e cila menaxhohet nga vetë kompania.

Nëpërmjet një stafi të specializuar dhe me shumë vite eksperiencë të arritur në vite përmes trajnimeve të shumta, ofrojmë zgjidhje për të gjitha problemet që mund të lindin me makinat dhe mullinjtë e kafes.

Servisi


Ofrojmë servis total në ambientet tona për të gjithë llojet e ekspreseve të kafes. Servisi është falas për klientët e kafes sonë.

Tiranë — 6 teknik
Fier — 4 teknik
Elbasan — 1 teknik
Sarandë — 1 teknik
Lezhë — 2 teknik
Shkodër — 2 teknik
Vlorë — 2 teknik